Via zijn communicatieplatform “print – digital – event” biedt link2fleet beslissingsnemers de informatie en tools die ze nodig hebben om hun wagenpark en de mobiliteit van hun werknemers te beheren. Steunend op een netwerk van experts en een team van gespecialiseerde medewerkers streeft link2fleet er voortdurend naar om beslissingsnemers te helpen hun aanpak te optimaliseren en de uitdagingen op het gebied van mobiliteit, elektrificatie, tevredenheid van de bestuurders en kostenbeheersing aan te gaan.Indien u het communicatieplatform wenst te ontdekken of meer details wenst te verkrijgen, bezoek dan www.link2fleet.com.